Presentació

El projecte d’atenció a infants en risc d’exclusió social es fonamenta en la protecció a la infància, l’acció socioeducativa preventiva i la implicació del nucli familiar.

Es basa en un model d’atenció basada en l’establiment d’activitat socieoducativa i un enfoc multidisciplinar. S’organitza el treball en base al suport a les tasques escolars (i habilitats lingüístiques/lectoescriptores); els espais grupals dirigits com l’esport i el lleure; i les accions compensatòries (berenars, higiene, material escolar, etc.)

Des de Creu Roja Terrassa apostem per consolidar i dotar de major abast la tasca que venim realitzant amb infants. Els infants, per la seva vulnerabilitat, són afectats especialment per la situació socioeconòmica actual i el risc inherent d’exclusió social. L’establiment d’accions preventives i recomfortadores vinculant-los a projectes socioeducatius de proximitat ha de suposar una millora per als infants, les famílies i els territoris (per exemple, en relació als grups d’infants al carrer sense supervisió adulta) Pretenem consolidar-nos com un operador de primer ordre a la ciutat en l’atenció a la infància.

Amb aquest col.laboració pretenem cobrir aspectes bàsics del projecte com són les mesures compensatòries en l’entorn escolar, especialment en la vessant acadèmica i d’altres més bàsiques relacionades amb l’alimentació (espais de berenars, beques menjador, etc).

També volem garantir un servei de qualitat mitjançant la dinamització, suport i formació de l’equip de voluntaris que realitza la intervenció, amb suport tècnic especialitzat. Així com dotar suficientment el projecte en material i activitat.

És per aquesta raó que des de la nostra entitat volem implementar i enfortir accions compensatòries en la vessant que resta més desatesa: l’àmbit escolar, especialment l’acadèmic.

Assemblea Local Creu Roja Terrassa 2013